ابزار اسکن سایت بوسیله آنتی ویروس AVG

اسکن بوسیله آنتی ویروس AVG

این ابزار بوسیله آنتی ویروس AVG وضعیت امنیت وب سایت شما را نشان می دهد همچنین بررسی می کند که بر روی سایت شما فایل مخرب یا ویروس وجود نداشته باشد تا کاربران در هنگام استفاده از وب سایت دچار مشکل نشوند.

همچنین شما می توانید با استفاده از ابزار بررسی بدافزار تمامی فایل های مخرب و بدافزار های موجود بر روی وب سایت خود را شناسایی نمایید .


حداکثر تا 20 آدرس اینترنتی را وارد کنید (هر نشانی اینترنتی باید در خط جداگانه باشد)