ابزار انتخاب رنگ

ابزار انتخاب رنگ

با کلیک بر روی قسمت مدنظر، رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید. می‌توانید مقادیر  RGB، HSL یا HEXA را برای مشخص کردن یک رنگ خاص وارد کنید.


CSS Color