ابزار بررسی سطح امنیت ایمیل های سایت

امنیت ایمیل

 

در صورتی که سایت شما دارای لینک ایمیلی به صورت خوانا برای ربات های اسپمر باشد به وسیله این ابزار می توانید آن ها را بیابید و از سایت خود حذف کنید.

اگر تمایلی به حذف آدرس ایمیل ها ندارید می توانید آن ها را به صورت تصویری یا ناخوانا برای ربات های اسپمر روی سایت قرار دهید.

مثال: mdesign[AT]hostiran[DOT]co

 لینک مورد نظر را وارد کنید