ابزارشبیه ساز Crawler موتور های جستجو

Google Crawler

به وسیله ی این ابزار که یک شبیه ساز Crawler موتور جستجو است، می توانید یک دید کلی از آن چه که Crawlerهای موتور جستجو از سایت شما می بینند را بدست آورید .لینک مورد نظر را وارد کنید