ابزار ساخت ریداریکت Htaccess

ابزار ساخت ریداریکت Htaccess

در صورتی که بخواهید وب سایت شما با پسوند www یا بدون www باز شود باید یکی از آن دو آدرس را به آدرس دیگر ریدایرکت نمایید، در غیر این صورت موتور های جستجو دو آدرس را، دو سایت جدا از هم و با محتوای تکراری در نظر می گیرند.

با استفاده از این ابزار به راحتی کد هدایت به وب سایت با www یا بدون www  برای قرار دادن در فایل htaccess تولید کنید.


1. نوع ریدایرکت را انتخاب کنید

2. نام دامنه خود را وارد کنید


لطفا نام دامنه را بدون www وارد کنید yourdomain.com

3. برروی دکمه دریافت کد htaccess کلیک کنید


4. کد را کپی کنید و در فایل htaccess خود قرار دهید