ابزار کاهش حجم کد های جاوا اسکریپت

ابزار کاهش حجم کد های جاوا اسکریپت

  ابزار کاهش حجم کد های جاوا اسکریپت با استفاده از حذف توضیحات و فواصل موجود در کد های جاوا اسکریپت حجم آن ها را کاهش خواهد داد.

تذکر : فایل های جاوا اسکریپت که توسط قالب ایجاد شده اند را نباید با استفاده از این ابزار بهینه سازی نمود چرا که ممکن است باعث اجرا نشدن کدهای قالب شود.
JS خود را برای فشرده سازی وارد نمایید: