ابزار بررسی بدافزار

بررسی بدافزار

این ابزار با استفاده از سرویس Safe Browsing Google وجود و یا فقدان کدهای مخرب در صفحه ی مورد نظر شما را بررسی و اعلام می نماید.

همچنین می توانید بوسیله آنتی ویروس AVG تمامی فایل های مخرب و بدافزار های موجود بر روی وب سایت خود را شناسایی نمایید.لینک مورد نظر را وارد کنید