ابزار بررسی رتبه moz

بررسی رتبه moz

 رتبه Moz در واقع امتیازی است که به سایت داده می شود و بیانگر محبوبیت و اعتبار آن است.

این امتیاز که عددی بین 0 تا 10 است را می توان با لینک گرفتن از سایت های معتبر افزایش داد.

رتبه Moz به صورت لگاریتمی محاسبه می گردد، یعنی ارتقاء رتبه ی 3 به 4 بسیار آسان تر از ارتقاء رتبه 6 به 7 است.

 

با استفاده از این ابزار می توانید رتبه Moz سایت را مشاهده نمایید.

 لینک مورد نظر را وارد کنید