ابزار تبدیل RGB به HEX

ابزار تبدیل RGB به HEX

این ابزار در واقع تولید کننده کد رنگ است و می توانید ورودی را به شکل مقادیری برای رنگ های قرمز، سبز و آبی  از 0 تا 255 وارد کنید. این ابزارمقادیر وارد شده را به یک رشته هگزادسیمال تبدیل می کند که می‌تواند برای مشخص کردن رنگ در کد html / css استفاده شود.


سطوح رنگ قرمز، سبز و آبی را وارد کنید (0-255) و روی دکمه تبدیل کلیک کنید:

رنگ قرمز(R) :
رنگ سبز (G) :
رنگ آبی (B) :
پیش‌نمایش رنگ:
 
کد رنگ Hex:
کد رنگ RGB:
کد رنگ HSL: