ابزار بررسی SSL

ابزار بررسی SSL

SSL پرتكلي است كه بوسيله Netscape براي انتقال پرونده هاي خصوصي روي اينترنت بوجود آمده است. فعال بودن پروتکل روی وب سایت شما باعث افزایش امنیت وب سایت شما خواهد گردید.

آدرس سايتهايي كه نياز به SSL دارند بايد به صورت https به جاي http باشد.

شما به کمک این ابزار می توانید فعال بودن این پروتکل را در وبسایت خود بررسی نمایید.لینک مورد نظر را وارد کنید