ابزار بررسی وضعیت www Redirect

WWW Redirect

برای موتورهای جستجو www.hostiran.net و hostiran.net دو سایت مجزا به حساب می آیند.
هر وب سایتی از طریق دو آدرس (با www و یا بدون www) قابل دسترس است، این دو آدرس برای موتورهای جستجو دو سایت مجزا با محتویات یکسان به حساب می آید که در رتبه سایت شما تاثیر منفی دارد.
توصیه می شود که یکی از دو آدرس را به صورت 301 به دیگری ریدایرکت نمایید.
بطور مثال hostiran.net دامنه اصلی است و آدرس www.hostiran.net شما را به دامنه ی اصلی منتقل می کند.

این ابزار وضعیت www redirect  دامنه ی شما را نشان می دهد.

 لینک مورد نظر را وارد کنید